อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ฝูงชน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไตรภพ รำเพยพล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลไคสี โดยมีนายสยาม เพ็งทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บึงกาฬ เขต 1, นายถิรเดช ไชยโภค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง เขต 2, นายทวี จิตวิขาม นายกเทศมนตรีตำบลไคสี, คณะผู้บริหารเทศบาลไคสี สมาชิกสภาเทศบาลไคสี กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และประชาชนในเขตตำบลไคสี ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ซึ่งเทศบาลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนภายในตำบลไคสีเกิดความรัก ความสามัคคี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทางด้านร่างการและจิตใจ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ต้นไม้ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, วัด และ ข้อความ

พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬา ให้เป็นบุคคลที่มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาต่อสังคมในท้องถิ่น ซึ่งกีฬาประเภทแรกที่สร้างสีสันความสนุกสนาน ให้กับชาวบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไคสี และ 10 หมู่บ้านที่ส่งตัวแทนนักกีฬา รวมไปถึง กองเชียร์ นักกีฬา ก็จะเป็นการแข่งกีฬาพื้นบ้าน ตีกอฟล์ชาย เตะปี๊บชาย ซึ่งมีทั้งนายกเทศบาลตำบลไคสี ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันวิ่งผลัดทูนถาด หญิง ชาย ที่สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะไม่แพ้กัน ให้กับชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่ เด็กๆ ที่มาร่วมชม ร่วมเชียร์ในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครั้งนี้ รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ก็จะเป็นรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา ที่สำคัญมากไปกว่านั้น การแข่งขันครั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งความสงบ สันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนสำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนเทศบาลไคสี

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ

เป็นโครงการที่ทางเทศบาลไคสีจัดขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย และหญิง กีฬาตะกร้อชาย และกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทประชาชนชายทั่วไป และประเภทอาวุโส ระหว่าง ทีมปกครองในตำบลไคสี และทีมปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลไคสี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นประชาชน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ในพื้นที่ตำบลไคสี และประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลไคสี ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, ผู้นำท้องที่, ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภา กีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีกีฬาสากล จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนชาย กีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนชายอาวุโส กีฬาตะกร้อ ประเภทประชาชน กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทประชาชนหญิง กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทประชาชนชาย และกีฬาพื้นบ้าน มีนักกีฬา รวมทุกประเภท จำนวน 487 คน

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล ข่าว/ภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.