บิ๊กเดฟ..

  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

  แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผอ.รมน.ภาค๔

สัมภาษณ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๔ / ผอ.รมน.ภาค๔

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 เดินทางมาบันทึกเทปและมาร่วมงานบุญการทอดพระกฐินพระราชทานที่ อำเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตานี

การทอดพระกฐินพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ณ วัดโมลีนิมิตร อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

โดยมี พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ( บิ๊กเดฟ )

มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานร่วมงานครั้งนี้

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ได้รับเกียรติครั้งแรกที่ 

พลโท  พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค4 

รับตำแหน่ง 

สัมภาษณ์ออกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ททบ.5   ครั้งแรก 

คำถามทุกคำตอบและทุกประเด็นจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

เกี่ยวกับ

“ ยาเสพติด เป็นทุกข์ของชาวบ้าน เราถือเป็นภารกิจสำคัญ “

 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

  คุณสุรีย์พร ดวงทอง

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

วัตถุประสงค์ การทอดพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า

 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

1.ประชาชนไทยพุทธ และพระสงฆ์ในพื้นที่ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันช่วยเหลือ สานสัมพันธ์สร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนในพื้นที่

2.สร้างจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้กับประชาชนในพื้นที่ กลับมาหวงแหน ศาสนสถาน/วัด/สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์ ให้เกิดความเป็นปึกแผ่น

3.ก่อเกิดความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ 

Cr..ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.