บรรยายพิเศษ หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่น42

‘ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ’
ปาฐกถาพิเศษเช้าวันนี้

เมื่อเช้าวันนี้ (31 ต.ค. 61) เวลา 08.00 น. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ’ หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต

ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับคณะนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ความตอนหนึ่งว่า :

“ความจงรักภักดีแท้จริงนี้เอง คือ ความรักชาติ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พลเรือน ทหาร ตำรวจ พึงปฏิบัติตนในความเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมและความเชื่อมั่นศรัทธาแก่คนในชาติ หลักคิดตามพระราชปรัชญา รู้-รัก-สามัคคี ความเพียร และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อีกทั้งแนวคิดที่เป็นความสร้างสรรค์สังคม คือ ‘Small is Beautiful’ หรือ ‘เล็กนั้นงดงาม’ อันสามารถผสานเข้ากับหลักคิดความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สุดโต่ง และมีน้ำใจไมตรีต่อกัน เป็นสุภาพชนเข้าหากัน จะเป็นหนทางหนึ่งที่ดีที่สุด ที่จะนำพาประเทศชาติสู่ความร่มเย็นเป็นสุข มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมน้อยที่สุด ลูกหลานเยาวชนจะพึงมีแบบอย่างอันพึงประสงค์ที่เป็นความยั่งยืนเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *