เมื่อ 23 ก.ค.61,1500 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 นำกำลังพล นายทหาร และนายสิบของหน่วย บก.พล.ร.5/บก.กกล.เทพสตรี ออกกำลังกายประจำวันตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ตามนโยบาย SMART MAN ของ ผบ.ทบ. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ไปด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.