วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลสภาพพื้นที่ จำนวนประชากร ความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล แผนพัฒนาในอนาคต ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และความต้องการการสนับสนุน รวมทั้งผลการดำเนินงานในรอบปี จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วย และเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.