วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี” ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางช่องโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานีช่องวัน สถานีวิทยุคลื่น FM 93.75 Mhz สวท.อุดรธานี และเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ร่วมกับ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายสุรเดช สมศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน นายวีรชน ประดับศรี ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
– ติดตามผลการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี (บ้านอุ่นรัก)
– โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
– การตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน
– การเยี่ยมยาม ถามไถ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ
– ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยา
– การทำกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561
– งานมหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดรธานี
– อุดรธานี กับการเป็นเมืองสปอร์ต ซิตี้
– การแข่งขันฟุตบอล อุดรธานี คัพ
– นโยบายการส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา

ดำเนินรายการโดย นางสาวชนกพร โพธิสาร ผอ.สวท. ประสานและอำนวยการผลิตโดย นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ณ บริษัทโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.