วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี…เสด็จฯ มายังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23.. เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระพาหนะไปยังจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน TO BE NO 1 จังหวดบึงกาฬ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และจะเสด็จฯ กลับมาประทับเครื่องบินพระที่นั่ง กลับไปยัง กรุงเทพมหานคร ค่ำวันนี้
การนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายนนท์ ทันตพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พลตรีกนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.ภ.จว.อด. และ น.อ.วิสูตร อินทร์ขำ ผบ.บน.23 นำคณะข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เฝ้าฯรับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.