ข่าวประชาสัมพันธ์

“ การทอดกฐินสามัคคี

เหนือสุดแดนสยาม 

ณ วัดพระธาตุหัวกว๊าน ตำบลบ้านแซว

 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย “

ประเพณีทอดกฐิน เป็นบุญประเพณีนิยม ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ตามพระวินัยบัญญัติเถรวาท ที่มีกำหนดเวลา คือ พระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้ นับแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น 

    กฐินสามัคคี ผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกฐินจะให้ความสำคัญกับการรวบรวมเงิน และสิ่งของเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกฐิน เพราะวัดสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ เนื่องจากการถวายผ้ากฐินเป็นกาลทาน จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่างๆโดยทั่วไปในประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้เดินทางไปเหนือสุดแดนสยาม จังหวัดเชียงราย 

และได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกับพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงราย

   เพื่อสมทบทุนสร้างพญานาคราชองค์ใหญ่ ริมแม่น้ำโขง ณ วัดพระธาตุหัวกว๊าน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

    วัตถุประสงค์ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้มีความเป็นมาอย่างไรเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากท่านประธานองค์กฐิน 

คุณพงศรันทร์  ซุ้นสุวรรนศรี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว 

พร้อมชมภาพและบรรยากาศการทอดกฐินสามัคคี ตามแบบประเพณีล้านนาเหนือสุดแดนสยาม จังหวัดเชียงราย

 ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน2561 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณสุรีย์พร ดวงทอง

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

  พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.