สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย​ มูลนิธิเพื่อคนพิการไทย-จีนและมูลนิธิประเทศสีเขียว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.