“ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้”เมืองอุดรธานีเปิดในงานวันสตรีสากล หวังสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชน

วันนี้(6 มีนาคม 2561) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ทาง “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี” โดย นายวรรณะ สมชัย พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี ได้ดำเนินการเปิด “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” ในงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2561” เพื่อส่งเสริมอาชีพใหักับประชาชนในชุมชน และ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก กับผู้ประกอบการโดยตรง

นางวนิดา สุดตา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี ได้เปิดเผยว่า ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 เป็นตลาดอาหาร สมุนไพร ผลไม้ สินค้าแปรรูปทางการเกษตร และ ผ้าผลิตนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแต่ละชุมชน ได้นำออกมาแสดงสินค้าให้ “ผู้บริโภคพบผู้ประกอบการ” โดยตรง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการจัดงานร่วมระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ในงาน “วันสตรีสากล” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นี้

สำหรับ”วันสตรีสากล” หมายถึง “สิทธิสหประชาชาติผู้หญิงและสันติภาพนานาชาติ โดยกำหนดให้ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ การควบคุมทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ เจตนารมณ์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ และให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ภาพ/ข้อมูล ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว ผู้สื่อข่าวสายอีสานประจำศูนย์ข่าวอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.