♦️เมื่อ 29 มิ.ย. 61 เวลา 1430
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 และ พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 ตรวจเยี่ยมตลาดนัดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อติดตามการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ ตามดำริ และสั่งการ ผบ.พล.ร.5 ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.