เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 พ.ย.64 เวลา นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ เพื่อติดตามและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลชุมแพ โดยมีนายแพทย์พศวีร์ เผ่าเสรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมประชุมและหามาตรการป้องกันการระบาดของโรค ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อบต.ชุมแพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ และกำนัน ผญบ.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.