ดร.อานนท์ แสนน่าน”ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรม ผู้บุกเบิกเห็ดไทยสู่การเพาะเห็ดแบบยั่งยื่น เข้ารับประทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง”จาก องคมนตรีในรัชกาลที่ 9….เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย ผู้บุกเบิกเห็ดไทยสู่การเพาะเห็ดเงินล้าน เข้ารับประทานรางวัล“คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ”หงส์ทอง”จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีในรัชกาลที่ 9 ซึ่งโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี “ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อมอบให้กับคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี” จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิ มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

ทศพร ก้อนแก้ว ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.