เมื่อวันที่ 20 ก.พ 62 ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสุขภาพ กายใจเป็นสุข” โดยนางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.