เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัท GLOBAL INTER GROP และ “GREEN FOR LIFE”ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องจากกัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยครบ 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และสถาปณาให้วันกัญชาโลก “WCD 120” เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ทำไห้การใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นเรื่องถูกกฎหมาย และโปรโมทเผยแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้นบริษัท GLOBAL INTER GROP และ “GREEN FOR LIFE” จึงใช้รหัส “120” และต่อมาเรียกว่า “WCD” เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ทำให้การใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นเรื่องถูกกฎหมาย และโปรโมทเผยแพร่ไปทั่วโลก งานเฉลิมฉลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้โลกเห็น ถึงศักยภาพที่ประเทศไทยพร้อมที่จะเพิ่มโอกาสสูงสุดสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นพืชเศรฐกิจของประเทศ และทำไห้ประเทศเป็นศูนย์กลางในทวีปเอเชีย ปัจจุบันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับล่าสุด ประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกของกัญชาทางการแพทย์และเป็นศูนย์กลางกัญชาในทางการแพทย์ บริษัท GLOBAL INTER GROP และ “GREEN FOR LIFE” ให้คาวมสำคัญกับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อส่งเสริมประเทศไทยไปยังอุตสาหกรรมกัญชาของโลก พร้อมกับกัญชาทางการแพทย์ การท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่ออุตสาหกรรม และอื่นๆ

ซึงมี นายธัชกร ตัชญาลักษณ์ (Boss สงกรานต์) ประธาน GLOBAL INTER GROP ได้กล่าวเปิดงาน เกษตรวิถีไหม่นำกัญชาไทยสู่ตลาดโลก

รายละเอียดโครงการ “Green For Life” ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมหนองบัวลำภู เป็นโครงการสำหรับนักลงทุน ผู้สนใจลงทุนปลูกกัญชาเพื่อการเกษตร โดยโครงการ”Green For Life”เป็นการฝากเลี้ยงกัญชาและปลูกแบบระบบปิด มีผู้เชียวชาญคอยดูแล อย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเพียง 1,500 บาท/ต้น 6เดือน ทางโครงการการันตรีรับซื้อคืน ราคาสูงถึง 2,500 บาทต่อต้น 1 ท่านสามารถลงทุนได้สูงสุด 200 ต้น และจะมีการออกใบอนุญาติกรรมสิทธิ์ และสามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์มตนเองได้ตลอด โดยมีกลุ่มนักธุรกิจให้ความสนใจร่วมลงทุนในครั้งนี้จำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.