จ.บึงกาฬ ประเมินการทำงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกผู้สร้างผลงาน ตอบสนอง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อมอบรางวัลยอดเยี่ยม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

วันนี้ (23 ม.ค. 61) ...วีระชาติ สุบงกช ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ในปี 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองเดิ่นเหนือ หมู่ 2 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬกรม การปกครอง ให้จังหวัดบึงกาฬ คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ในปี 2561 ซึ่งการพิจารณาจากผลงานที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนำเอาไปปฏิบัติดำเนินการภายในหมู่บ้าน ทั้งการดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน การช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ผู้ใหญ่บ้านคนไหนที่สร้างผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน แก้ปัญหาให้จังหวัดได้ดี ตอบสนอง ไทยแลนด์ 4.0 ก็จะได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ

แจ็คกี้ ข่าว/ภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.