จังหวัดเลย … อำเภอด่านซ้ายจัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 …เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายสุขสันต์ ไชยรถ ปลัดอาวุโส นายบุญกอน บุญเจินเทิน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.ด่านซ้าย จ่าสิบเอกวันชาติ เหมือนปืน รอง ผบ.ร้อย ทหารพราน ที่ 2108 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส่วนราชการอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง พี่น้องประชาชนชาวด่านซ้าย ได้ร่วมกันตักบาตรตาม “กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เพื่อส่งเสริมเมืองคุณธรรมตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Integrity “(เลยเมืองแห่ งคุณธรรม)และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย”เมืองคุณธรรม…” 3.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าในการปฎิบัติบูชา 4.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการปฎิบัติของพุทธศาสนิกชน และจรรโลงไว้ในการปฎิบัติกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ข้อที่ 6 Open Town to Arts and Culture (เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม)และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย” เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า….” ซึ่งได้ปฎิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธตลอดทั้งปี

ที่มาข้อมูลและภาพ : งานประชาสัมพันธ์อำเภอด่านซ้าย
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.