ที่ ศูนย์การค้า วายสแควร์ Y-Square Food Mall อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงาน อุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022) ขึ้น โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ,นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทย (YEC) จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ,ทหาร ,ศิลปิน , ประชาชน ,เยาวชน ร่วมในพิธีเปิดงานด้วยการจารึกความงดงามของศิลปะลงบนผืนผ้า

สำหรับงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (A part of UBON ART FEST) จัดขึ้น โดย ศูนย์การค้า วายสแควร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายหอการค้าอุบลราชธานี ภาคการศึกษา สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศิลปินชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ โดยนำเอางานศิลปะและงานอาหารมาเป็นแก่นของการจัดงาน โดยได้ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาเชื่อมโยงให้เกิดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอาหารที่ตอกย้ำความเป็นเมืองศิลปะและเต็มไปด้วยศิลปินของจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปะจากอาหาร ทั้งระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน ,การนำเสนอนวัตกรรมในวงการอาหารและเครื่องดื่ม มีการออกร้านของร้านอาหารและร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดอุบลฯ ,การจัดแสดงงานศิลปะ NFT Digital Art Exhibition อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยและศิลปินนักร้องชื่อดัง รวมไปถึงการจัดเสวนาและการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ทั้งวงการอาหาร กาแฟ และ NFT โดยประยุกต์เนื้อหาของการจัดงานให้เกิดความน่าสนใจต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมอาหารของตนเอง ในขณะเดียวกันยังเป็นเวทีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางศิลปะของศิลปินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่างผสมกลมกลืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสร้างอีเว้นท์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ให้กับจังหวัด ยังผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.