วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือกับคณะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช./ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.)และคณะ

  • ลงพื้นที่ดูงานโรงงานยางพารา เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบและกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหามลภาวะโดยมีนายอำเภอเมืองอุดรธานี นายก อบต.ผู้บริหารของโรงงานยางพารา ณ โรงงานยางพาราศรีตรัง และโรงงานยางพาราวงศ์บัณฑิต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.