วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2561 โดยก่อนการประชุมได้มีการนำเสนอสรุปข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561 ต่อด้วยการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ การมอบเงินสนับสนุนโครงการซ้อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง(บ้านอุ่นรัก) จากนั้นได้เริ่มประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2561 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม

ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รานงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.