วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และคณะ ลงพื้นที่ประชุมหารือและตรจจเยี่ยมดูงานโรงคัดแยกมะม่วง , และดูงานแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและกล้วยหอมทอง ตำบลกุดหมากไฟ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการต่างๆโดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดอุดรธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง/กล้วยหอมทอง ร่วมประชุมหารือ ณ ไร่มะม่วงภูชิตและแปลงกล้วยหอมทอง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ท้องแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.