วันที่ 12 กพ 61 เวลา 17.00 น.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS Fabric Expo2018)โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่าย ชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ซึ่งเป็นงานแสดง จำหน่ายผ้าทอมือของทั้งภาคอีสานและประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย จีนตอนใต้ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม ที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี สำหรับการแถลงข่าวจัดขึ้น ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.