วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่ 1 โดยมี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.