จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการท่องเที่ยวสนุกสุขใจด้วย Smart Village Smart Otop มหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่อเที่ยวกลุ่มสนุก
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยว จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม อาทิ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประกาศวาระแห่งการประชุม “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานปณิธานของพ่อ” ปรับปรุงพัฒนาวิ่งแวดล้อม พัฒนาจุดเรียนรู้ที่สำคัญของหมู่บ้าน
จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมเลือกชม ชิมชอป ในกิจกรรมมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 มีนาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.