จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561
นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน และมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการเตรียมมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ กรมทางหลวงตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แขวงทางหลวงมุดาหาร จึงได้กำหนดมาตรการในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์ เพื่อให้สามารถเดินทางสู่จุดหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัย” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 รวม 7 วัน
แขวงทางหลวงมุกดาหาร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทางรวมทั้งแนะนำข้อมูลข่าวสารการเดินทาง ให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ขอให้ติดต่อประสานงานกับศูนย์อำนวยความสะดวกของแขวงทางหลวงมุกดาหาร และศูนย์บริการเคลื่อนที่ตามหมวดทางหลวง โดยประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ อาทิ ศูนย์บริการเคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ 04-2612006ศูนย์หมวดทางหลวงดงหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 04-267-7066 ศูนย์หมวดทางหลวงมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 04-261-1784 ศูนย์หมวดทางหลวงหนองสูง หมายเลขโทรศัพท์ 04-263-5384 ศูนย์หมวดทางหลวงดอนตาล หมายเลขโทรศัพท์ 04-268-9327 และศูนย์หมวดทางหลวงเลิงนกทา หมายเลขโทรศัพท์ 09-10054101 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัย”

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.