หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดงาน “เกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @ Udon 2022″ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เชื่อมโยง เชื่อมต่อเชื่อมตลาด” GREEN CONNECTION MARKETภายในงาน อาทิ

โซนที่ 1 ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง นวัตกรรม

โซนที่ 2 MOC Biz Club ของดี 4 ภาค ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ตลาดผ้านาข่า

โซนที่ 3 ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ต้นไม้ประดับ ร้านอาหารขึ้นชื่อ

โซนที่ 4 ประมง และพื้นที่นิทรรศการด้านประมง ปลาลุ่มน้ำโขง ปลาบึก ปลาประจำจังหวัด หอยเชอร์รี่สีทอง สัตว์เลี้ยง และเครือข่าย OTOP จังหวัดอุดรธานี

พร้อมไฮไลท์ร่วมสืบสายพระราชปณิธานศาสตร์พระราชา “ทำกินตามคำพ่อสอน” และคลินิกอุตสาหกรรม ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ให้คำปรึกษาการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ฟรี นวัตกรรมเครื่องจักร เงินกู้รายย่อยง่ายๆ ดอกเบี้ย 2% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี

โซนที่ 5 วิถีคนวิถีควาย ชมโชว์ควายพ่อพันธุ์จาก 20 อำเภอและกลุ่มเครือข่ายจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

โซนที่ 6 ของดีเมืองอุดร เช่น วีทีแหนมเนือง นาบัวปาร์ค จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบัวแดง เมี่ยงบัวแดง

โซนที่ 7 Street Food/ Food Truck ร้านอาหารกว่า 60 ร้านค้า

โซนที่ 8 การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ และโซนนิทรรศการพืชสวนโลก

จุดเช็คอิน Landmark อุโมงค์ไฟยาวกว่า 60 เมตร บริการรถรางนำเที่ยวในเขตเมืองจากเทศบาลนครอุดรธานี ฟรี!!!กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเจรจาการค้า พบสินค้านาทีทอง อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทรายมิตรผล รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.