ภาพบรรยากาศงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ล่าสุดวันนี้ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตนั้น กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้จำลองเรือพระราชพิธีจำนวน ๔ ลำ โดยให้สำนักช่างสิบหมู่ เป็นผู้จำลองและจัดสร้าง ประกอบด้วย
❖ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ขนาดยาว ๒๕ เมตร กว้าง ๑.๖๐ เมตร
❖ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
ขนาดยาว ๒๖ เมตร กว้าง ๑.๘๐ เมตร
❖ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ขนาดยาว ๒๔ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร
❖ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
ขนาดยาว ๒๕ เมตร กว้าง ๑.๖๐ เมตร
 ขนาดครึ่งของลำจริง

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.