เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม -จริยธรรม(สพคจ) อันประกอบด้วย 4 องคืกร คือ มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในราชูปถัมภ์ สมาคมมิตรภาพ ไทย -อินโดจีน และ international University (U.S.A.) ร่วมกับ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย และชมรมดาวประดับฟ้า ได้ร่วมใจจัดงานประกาศเกียรติคุณนานาชาติ โดย หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธ์ุ เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAI AWARDS -2019 มีบุคคลสำคัญจากนานาชาติ และประเทศไทยเข้ารับการประทานรางวัล ณ.หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องในเทสกาลวันมาฆบูชา
โดยมีผู้เข้ารับการประทานรางวัล ดังมีรายนามต่อไปนี้ บุคคลสำคัญจาก กัมพูชา HRH.Princess Souma KinGDom of Combodia ven.ngawang Sonam Dorji พระธรรมโมลี(ดร)รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพศีลวิทธ์ เจ้าคณะจังหวัดนราาธิวาส ผู้นำกาวใจชาวพุทธ-มุสลิม ร่วมใจสร้างสันติสุข พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย​
ดร.เอกชัย​ ​เหลืองสอาด
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น(ประเทศไทย)
รศ.ดร.เปรื่อง​ กิจรัตน์ภร​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร​ นางลัลน์ลลิตฤดี​ วิเศษศิริ​ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)
อาร์ม​ บุนนาค ​ผู้กำกับภาพยนตร์​ ดร.สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์​ นางยุวดี​ บุญครอง​ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ พิธีกรชื่อดังจากรายการเกมจารชน, สตาร์สเตจ
DJพจน์​ โพธิ์ศรี​ และนักร้องมีคุณธรรมหัสพงศ์​วงศ์ศรี​ นางยุวดี บุญครอง ผู้บริหารช่องทีวี/พิธีกร ศาสตราจารย์ ดร.นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ผู้บริหารบริษัท กันตนา ดร.ดามพ์ ดัสกร อาจารย์หนุ่ม ภูไท นักเรียบเรียงเสียงประสานงานเพลง ดร.ฤทธิ์ ฤาชา นายคมบัญชาสิทธิ์ ฤาชา นายกสมาคมสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยู โทรทัศน์ และมีพระเอกจากภาพยนตร์เรื่องหนุมาน DR.Gaagan Malik Indian Actor เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชนชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่เป้นคนดี มีคุณธรรม ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้มีกำลังใจในการสร้างคุณธรรมความดีงามสืบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.