วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ร่วมงาน ในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จัดโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี เครือข่ายสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และองค์กรสมาชิกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมถึง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.