ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

คลิป.ความยาว๑๙ นาที

เดือนตุลาคม

ข้าราชการหลายท่านๆเกษียณอายุราชการและเป็นเดือนที่ข้าราชการหลายๆท่านปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น

ความสามารถของข้าราชการแต่ละท่านทำความดีในแผ่นดินไทยและทำความดีให้กับประชาชน
ข้าราชการแต่ละท่านทำความดีตาม

พระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ความว่า

“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้อง ด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อสำคัญเมื่อจะทำการใดต้องคิดให้ดีโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลดี ที่เป็นผลดีแท้แต่อย่างเดียว

…………………………………………

เราคือ…….

พี่น้องนามสกุลเดียวกัน

“สานใจไทย สู่ใจใต้ “

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๗- ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ
“สานใจไทย สู่ใจใต้” ณ ค่ายลูกเสือปากบาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวมพลน้องๆ เยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้นี้
ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๓ ปี ดำเนินการมาแล้ว ๓๓ รุ่น และมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๘๐๐๐ คน โดยที่น้องๆ เยาวชนจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยใช้ความเป็นเพื่อน พี่ น้อง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามอุดมการณ์ของท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ว่า
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ครั้งนี้ได้ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่ง อาหารสำคัญ และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และไม้ในป่าชายเลนก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย

สิ่งเดียวที่เราจะทิ้งไว้ที่นี้นั่นคือ ความดี และ สิ่งหนึ่งที่เราจะพากลับบ้านไป นั่นคือ ความทรงจำที่ดี และเราจะไม่ทิ้งพี่น้องเราไว้ข้างหลัง

เราคือ พี่น้องนามสกุลเดียวกัน

สานใจไทย สู่ใจใต้

…………………………………………

Super Seal
คนเหนือคน
พ๊อคเก็ตบุคส์ที่ไม่ควรพลาดซื้ออ่านตามแผงร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทย

ซุปเปอร์ซีล Super Seal
คนเหนือคน
สุดยอดนักรบมนุษย์กบพันธุ์ไทย

เรียบเรียงโดย
วาสนา นาน่วม

Seal คือคำที่ใช้เรียกนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ซึ่งเป็นนักรบพิเศษของไทย

อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศและความอบอุ่นในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน
ททบ.5

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.