“ คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

เตรียมผ้านวม,ผ้าห่มเพื่อเดินทางมาเหนือสุดแดนสยาม จังหวัดเชียงราย
…มาแจกจ่ายและเยี่ยมเยือน
ชาวเขาเผ่าอาข่าบนดอยแม่สลองหลายครัวเรือนที่ประสบความหนาวกำลังมาเยือน

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.