คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงข่าวจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประสานพลัง บวร.ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู และภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) จัดแถลงข่าวจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีพระสงฆ์ออกบิณฑบาต รับสัตยาธิฐานงดเหล้าตลอดพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหินและหัวใจเพชรที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) จัดแถลงข่าวจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมพิธีแสดงมุทิตาสักการะแด่ ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2566

จากนั้นเป็นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร ให้กับ นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโส ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง ที่เป็นนักรณรงค์และปฏิบัติตนไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาร่วม 20 ปี ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้น เป็นพิธีมอบสื่อรณรงค์ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา ให้กับนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนากลาง ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง ปลัดอำเภอโนนสัง ปลัดอำเภอนาวัง และปลัดอาวุโสอำเภอสุวรรณคูหา ตามลำดับ

จากนั้นเป็นการแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผวจ.หนองบัวลำภู นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.หนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายกิตติเดช เพ็งคำ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายต้นแบบคนหัวใจเพชรจาก ชุมชนหนองภัยศูนย์ ชุมชนบ้านโนนขมิ้น และนักเรียนจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ร่วมการแถลงข่าว

โดย พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวภายหลังการร่วมแถลงข่าวว่าด้วยวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา ซึ่งมีความสำคัญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัฒตนสูตร ทำให้พระอัญญาโกณทัญญะ ได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกถือได้ว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

นอกจากนี้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ยังเป็นวันเข้าพรรษา และในวันดังกล่าว คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ หรือ วันงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้คณะสงฆ์จังหวัด หนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประสานพลัง บวร.ให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในทุกหมู่บ้าน ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบิณฑบาตร รับสัตยาบันที่เป็นคำมั่นสัญญา และสัจจาธิฐานของพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจจะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตลอดพรรษา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าหนองบัวลำภู เป็น 1 เดียวของประเทศไทยในโอกาสนี้

ในขณะที่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในในระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม ศกนี้ ที่พุทธศาสนิกชนพึ่งปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีนั้นคือจะเข้าวัดฟังธรรมด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา จึงได้ขอความร่วมมือผู้นำ หรือผู้ดูแลหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้าน ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พนักงานราชการ พ่อค้าประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกันประกาศ เจตนารมณ์ ให้คำมั่นสัญญา เป็น สัจจาธิษฐาน ที่จะเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตลอด 3 เดือน เพื่อความสุขในชีวิตของตนเองและ คนในครอบครัว และเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 อีกด้วย

สำหรับแนวทางในการดำเนินการ เมื่อพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร สาธุชนที่ตั้งใจดีแล้วก็จะนำข้อความที่ตั้งใจเป็นสัจจาธิษฐาน ว่าตนเองจะเลิกดื่มเหล้าตลอดเข้าพรรษา เสร็จแล้วนำถวายพระสงฆ์ที่ออกรับคำสัตยาธิษฐาน ด้วยการใส่บาตรพระ และตั้งจิตอธิษฐานด้วยคำว่า สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวัก ขะยาวะหัง โหตุ ดังนั้นขอให้ความตั้งใจ และความปรารถนาดี ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ จะประสานใจให้เกิดเป็น “พลัง บวร.” เป็นพลวปัจจัยที่ จะเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัว มีความสุขในชีวิต จากการเลิกดื่มสุรา ร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนคุณธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป

ในขณะที่ นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศเจตนารมย์ของคณะสงฆ์และจังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนนำบุคลากรในสังกัดลงนามในสัตยาบันที่แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และเมื่อความตั้งใจของทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นคนหัวใจหิน และในโอกาสเดียวกันนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับชุมชนคนหัวใจเพชร ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม”พายกระติ๊บข้าว แลนงดเหล้า เข้าพรรษา@โนนขมิ้น” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เริ่ม 06.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *