ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์…….ด้วยสำนักทะเบียนอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น จะดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ ด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิมในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม จึงปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ชั่วคราว) เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 และจะเปิดบริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. 2564

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.