ขอนแก่น – SCGP ตอบโจทย์ลูกค้าบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGPนำโดย นายอภิชาติ เชี่ยววานิช ผู้จัดการส่วนพลังงาน และนายรังสรรค์ รักษา ผู้จัดการส่วนบริหาร เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของ SCGP พร้อมกับแนะนำนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภค และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนตามกรอบ ESG เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นฐานการผลิตสายธุรกิจเยื่อและกระดาษที่สำคัญของ SCGPในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงฐานการผลิตและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงการผลิตสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค

ฟินิคซฯ ดำเนินงานร่วมกับ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ใน SCGP ในการนำเสนอโซลูชันครบวงจรเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัส เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพาะปลูก จำหน่ายกล้าไม้ ให้คำแนะนำในการปลูกจนถึงการซื้อไม้คืนจากเกษตรกร เพื่อนำมาผลิตเยื่อจากไม้ยูคาลิปตัส และเป็นฐานการผลิตเยื่อและกระดาษพิมพ์เขียนและกระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามการใช้งานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษไอเดีย เวิร์ค by SCGP และไอเดีย แมกซ์by SCGP

นอกจากนี้ ฟินิคซฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม โดยเดินหน้าผลิตDissolving Pulpจากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีคุณสมบัติเบาสบาย ดูดซับความชื้น ระบายอากาศและความร้อนได้ดี และดูแลรักษาง่าย โดยการผลิต Dissolving Pulp เป็นการใช้ประโยชน์จากยูคาลิปตัสให้เกิดคุณค่าสูงสุด ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทเยื่อ ในขณะเดียวกัน ได้มีการนำเยื่อกระดาษมาเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ “เฟสท์ by SCGP”ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และพร้อมให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการร่วมกันวิจัย พัฒนา เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Reo’s Deli (รีโอส์ เดลิ) พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน (Fest Redi Pak) Fest by SCGPที่ช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหาร สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้เลยโดยไม่ต้องถอดปลอกออกเก็บความร้อนได้ดี จึงช่วยลดเวลาและประหยัดพลังงานที่ใช้ในการอุ่นอาหารลง

ฟินิคซฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดESG4 Plus เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนได้แก่ ในด้านมุ่งNet Zeroฟินิคซฯ มีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น เปลือกไม้ ตาไม้ และการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของ SCGP ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 และร่วมกับชุมชนในการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยในปี 2564-2566 ฟินิคซฯ ปลูกต้นไม้ให้กับชุมชนไปแล้วรวมกว่า 44,000 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ 214 ฝาย

สำหรับในด้านGo Greenฟินิคซฯ ได้เพิ่มการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินงานในด้านการลดมลภาวะกลิ่นฝุ่น และการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และร่วมรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรม“พากระดาษกลับบ้าน” ในการนำกระดาษเหลือใช้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 21ตันในระยะเวลา 3 ปี

ในด้านLean เหลื่อมล้ำ ฟินิคซฯ ได้ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงงาน เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 22 กลุ่มเป็นรายได้กว่า 7 ล้านบาทรวมถึงการสนับสนุนสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

และในด้าน ย้ำร่วมมือ ฟินิคซฯ ได้ร่วมกับชุมชนตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในการสร้างชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนที่มีการจัดการขยะ อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัด หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *