วันที่17ส.ค.61 นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ ประธานก่อตั้งสตีอาเซียนขอนแก่น ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมคณะร่วมโครงการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านเป็ดหมู่1,2,3,18 รร.ขอนแก่นวิทยายน2 รร.บ้านเป็ดประชานุเคราะห์และร่วมเดินรณรงค์รอบหมู่บ้านเป็ดทั้ง4หมู่บ้านได้ให้ข้อคิดในการป้องกันและพิษภัยของยาเสพติดชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.