เริ่มแล้ว สุดประทับใจ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 วันที่ 11-15 เมษายน นี้  11 เม.ย.67 ที่บริเวณลานวัฒนธรรม สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น  โดยมีการแสดงรำวงเริงสงกรานต์ 4 ภาษา, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ขึ้นประดิษฐานบนรถแห่บุษบก  เพื่อเคลื่อนขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก (Songkran in Thailand Traditional Thai New Year Festival) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 เคลื่อนขบวนไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง โดยจัดลำดับขบวนแห่ คือ 1 ขบวนสงกรานต์มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 ขบวนที่ 2 อัญเชิญพระพุทธพระลับ, ขบวนที่ 3  ตำนานนางสงกรานต์, ขบวนที่ 4 หุ่นเซียงยืน และขบวนกลองยาว, ขบวนที่ 5 แห่น้ำดอกไม้ และขบวนที่ 6 ขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์ รำวงเริงสงกรานต์ 4 ภาษา

 เมื่อขบวนแห่เคลื่อนไปถึงบริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้มีการรำบูชาพระพุทธลับ ประชาชนโปรยดอกไม้และสรงน้ำพระพุทธพระลับ และขบวนเคลื่อนต่อไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อทำพิธีอัญเชิญพระพุทธลับ ขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง ให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์

              นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล  มีกิจกรรม ที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการประดับตกแต่งบริเวณงานด้วยมาลัยข้าวตอก  ต้นดอกไม้ และผ้าขาวม้าอย่างสวยงาม

  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การแสดงศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นหมอลำ โดยวัฒนธรรมอำเภอจากทุกอำเภอ เป็นประจำทุกวัน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำจากศิลปินหมอลำชื่อดังของภาคอีสาน และ การเสริมสิริมงคลด้วยอุโมงค์ดอกคูนที่ยาวกว่า 45 เมตร ภายใต้แนวคิดมนต์ธารา ศรัทธาสายมู การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย

 โดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว, งานสรงน้ำ สมมา วันทาพระลับ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ,งานประเพณีสงกรานต์อีสานดั้งเดิม ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี, และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทยงบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567 ที่สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมเชิญชวนชาวขอนแก่น นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเที่ยวงานสงกรานต์ที่ขอนแก่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.