ขอนแก่น – อำเภอชุมแพ จัดอยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศ เป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่ให้บริการประทับใจประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564ผู้สื่อข่าวรายงาน ลำดับคะแนน ผลการจัดลำดับ5 ‘อำเภอที่บริการประทับใจประชาชน’ ทั่วประเทศแบ่งตามกลุ่มขนาดอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 4-28 ตุลาคม 2564) ดังนี้อำเภอขนาดใหญ่1. อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 419 ครั้ง (4.85 คะแนน)2. อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 272 ครั้ง (4.77 คะแนน)3. อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน 213 ครั้ง (4.62 คะแนน)4. อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 195 ครั้ง (4.76 คะแนน)5. อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 123 ครั้ง (4.77 คะแนน)อำเภอขนาดกลาง1. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,150 ครั้ง (4.97 คะแนน)2. อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 629 ครั้ง (4.39 คะแนน)3. อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 448 ครั้ง (4.83 คะแนน)4. อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 415 ครั้ง (4.80 คะแนน)5. อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 303 ครั้ง (4.89 คะแนน)อำเภอขนาดเล็ก1. อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2,629 ครั้ง (4.80 คะแนน)2. อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,206 ครั้ง (4.97 คะแนน)3. อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 788 ครั้ง (4.83 คะแนน)4. อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 459 ครั้ง (4.60 คะแนน)5. อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 454 ครั้ง (4.80 คะแนน)ด้านนายสมคิด ชำนิกุล ปลัดอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดลำดับความสุขตามจำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บริการประทับใจประชาชนทั่วประเทศ 5 อำเภอข้อมูลระหว่าง 4-28 ตุลาคม 2564 อำเภอชุมแพ ของเราติดลำดับที่ 5 ของประเทศ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการโหวดร่วมกิจกรรม อำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” มอบบริการที่ดีแก่ ประชาชน ดังแนวคิด “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” เพื่อให้ที่ว่าการอำเภอ และหน่วยบริการของกรมการปกครอง สามารถ เข้าถึงประชาชน และให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย พร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.