วันนี้ (1 พ.ย.64) นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พ.ย.64 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมพูดคุย หารือรับฟังปัญหาในแต่พื้นที่ เพื่อหาแนวทางพัฒนา ช่วยเหลือ ดูแลชาวบ้านต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีประดับขีดแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และพิธีมอบรางวัลกำนันดีเด่น ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.