เวลา 10.00 น. 27 ก.ค. 66 ที่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอำเภอบ้านฝาง นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง เข้าร่วมกิจกรรม

โดยผู้ร่วมงานได้กล่าวปฏิญาณตน ว่าจะทำความด้วยหัวใจ ก่อนที่จะเริ่มปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 ชนิด บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นยางนา ที่มีการฉีดพ่นด้วยสปอร์เห็ดละโงกในถุงเพาะชำ จากนั้นได้เดินทางไปยังทางประตูทางขึ้นหินช้างสี เพื่อทําฝายชะลอน้ำโดยใช้ระบบทำฝายแบบหินทิ้ง ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและเจ้าหน้าที่อุทยาน ลำเลียงก้อนหินเพื่อนำไปทิ้งเป็นคันกั้นลำห้วย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในในฤดูแล้ว ก่อนที่จะเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำที่อยู่ใกล้กัน เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง จำนวน 20,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 5,000 ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.