ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม “โครงการสัตว์ป่า…คืนดวงตาให้น้อง” ปีที่ 4 ณ อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเป็นการประกวดปั้นรูปปั้นสัตว์ป่านูนสูง จำนวน 5 ชนิด คือ 1.ช้างเอเชีย 2.วัววาตูซี่  3.ม้าลาย 4.นกกระจอกเทศ 5.ยีราฟ ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งรูปปั้นดังกล่าวที่ชนะการแข่งขันจะนำไปติดตั้งควบคู่กับอักษรเบรลล์ ณ ส่วนจัดแสดงสัตว์แต่ละชนิดภายในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยมีเงินรางวัลแบ่งออกเป็นแต่ละชนิด 5 ชิ้นงาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชย 2 รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทและเกียรติ รวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า 150,000 บาท

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้องปีที่ 4 ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปี 2561 และจัดกิจกรรมต่อเนื่องเรื่อยมาทุกปี สลับในปี 2566 นี้มีนักเรียน และคุณครูจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 32 ทีมทีม ละ 5 คน มีผู้เข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 160 คน ซึ่งมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดหนองบัวลำภู,จังหวัดเลย, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดยโสธร และจังหวัดนครพนม

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าผ่านการสัมผัสได้รับความรู้เกี่ยวกับสรีระทางกายภาพของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ  เป็นการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้บริการสังคมแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมในสังคม เพื่อให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ และความคิดเห็นผ่านผลงานการปั้นรูปปั้นสัตว์ป่านูนสูง และสร้างจิตสำนึกในการดูแลการเอื้อเฟื้อ และให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยใช้รูปปั้นดังกล่าวจะเป็นสื่อกลาง หรือช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ขณะที่คุณครูกษมาภรณ์ จันทะคัด ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่เป็นครูผู้สอน และนำเด็ก ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เผยว่า เห็นการพัฒนาของเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เด็กมีแรงกระตุ้นทำให้เกิดการพัฒนาตัวเอง ซึ่งการพาเด็กเข้ามาเป็นการเปิดโลกให้เขา โดยการที่เราพาเด็กมาไม่ได้หวังที่จะให้เขาชนะอย่าง แต่เราพามาต้องการให้เห็นว่า เพื่อนข้างนอก คนข้างนอก โรงเรียนข้างนอกเขาทำอะไรเป็นการให้โอกาสให้เขาได้ฝึกฝีมือเพิ่มขึ้น เด็กนักเรียนส่วนมาที่มาร่วมการแข่งขันจะมีใจรักในงานปั้น พัฒนาการของเขาจะเพิ่มจากความฝึกหัดของเขาเอง พอได้สิ่งนี้แล้ว สิ่งที่อยู่ในตัวเขาก็คือความสามารถของตัวเขาเอง และเขาก็สามารถที่จะไปต่อยอดในสิ่งที่เขาชอบ ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนต่อระดับมหาอุดมศึกษาในสาขาที่เขาชอบ ในงานถนัดที่เขามาแข่งในวันนี้

การประกวดแต่ละครั้งด้วย

ทางด้าน นางสาวกมลชนก แสนอัง (มิ้นท์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันที่สวนสัตว์ขอนแก่น โดยคุณครูเป็นผู้ชักนำให้เข้ามาร่วมการปั้น ซึ่งตั้งแต่เด็ก ๆ ตนนั้นชอบปั้นดินน้ำมันอยู่แล้ว และการปั้นนูนสูง พึ่งฝึกครั้งแรก และภูมิใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละคนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างปั้นสวย ๆ กันทุกคน และมีความตั้งใจกันเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนเคยได้แชมป์ในรายการนี้มาแล้ว ซึ่งปีนี้ก็จะพยายามอย่างเต็มที่และมีแนวคิดว่าจะเอาดีในการปั้นโดยจะเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ชอบอีกด้วย  

ซึ่งผลการประกวดกิจกรรมประกวด “โครงการสัตว์ป่า…คืนดวงตาให้น้อง” ปีที่ 4 ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะดังนี้ 1. นายกมลภพ สะจันดา ประเภทช้างเอเชีย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2.นายธนบัตร ศรีพอ ประเภทนกกระจอกเทศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3.นางสาวพิมลภัทร มติยะภักดิ์ ประเภทยีราฟ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4.นายณรงค์ศักดิ์ นำภา ประเภทม้าลาย โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 5.นายภานุวัชร์ ยูรเนิน ประเภทวัววาตูซี่ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อย่างไรก็ตามผลงานที่ได้จากการประกวดสวนสัตว์ขอนแก่นก็จะนำไปเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น รูปปั้นนูนสูงนี้จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทององค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนและนักท่องเที่ยวที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้สัมผัสและเรียนรู้ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.