คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกันมีมติ เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำเขื่อนลำปาววันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมคณะบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ได้ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชีทั้งหมด เพื่อประชุมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มีคณะกรรมการเข้าร่วมครบ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตัวแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์ เข้าร่วม โดยวาระสำคัญคือ การปล่อยน้ำเพิ่มของเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น และลดระดับการปล่อยน้ำของเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมติที่ประชุม “ให้เพิ่มการปล่อยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จากปกติที่ปล่อยปัจจุบันวัน ละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได วันละ 3 ล้าน ลบ.ม. วันแรก 19 ตุลาคม 2566 เพิ่มเป็น 18 ล้าน ลบ.เมตร”

เนื่องจากน้ำในเขื่อนมีปริมาณเกิน 100% ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีน้ำในเขื่อน 114% ของความจุอ่าง ในส่วนของเขื่อนลำปาว ให้ลดระดับการปล่อยลง วันละ 3 ล้าน ลบ.เมตร และเมื่อน้ำอยู่ในภาวะปกติไม่เกิน 100% ของเขื่อนลำปาว ก็จะหยุดปล่อยน้ำก่อน เพื่อให้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่เกิน 100% ปล่อยไปก่อน

สำหรับพื้นที่ใต้เขื่อนอุบลรัตน์ ในเขตอำเภอน้ำพอง อำเภอเมือง ก็จะมีผลกระทบไม่มาก แต่ก็เตือนหมู่บ้านรอบลำน้ำพอง ยกของขึ้นสู่ที่สูง โดยจะปล่อยน้ำไปถึงระดับ 25ล้าน ลบ.เมตร ก็จะให้เขื่อนอุบลรัตน์ และชลประทานภาค 6 คุยกันอีกรอบ ประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง สำหรับการเตรียมความพร้อมมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน สูบน้ำเร่งน้ำที่มหาสารคาม เพื่อให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น เพื่อควบคุมน้ำไม่ให้เกินตลิ่ง ทั้งลำน้ำพองและลำน้ำชี

ปัจจุบันน้ำพองตลอดสาย น้ำยังไม่เกินตลิ่ง สำหรับน้ำในลำน้ำชี ตอนนี้หัวน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น แล้วแต่ก็ยังควบคุมน้ำได้ และบริหารจราจรน้ำได้อีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ หัวน้ำก็ผ่านจังหวัดขอนแก่น เข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนน้ำท่วมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า ปี 2565 โดยน้ำก้อนนี้จะไหลไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในอีกหนึ่งเดือน ซึ่งก็เข้าสู่หน้าหนาว และน้ำก็จะไม่เกินตลิ่ง เกษตรกรก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว

สำหรับการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นระบบขั้นบันได โดยจะเริ่มจาก วันที่ 19 ตุลาคม 18 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 20 ตุลาคม 21 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 21 ตุลาคม 24 ล้าน ลบ.ม. และวันที่ 22 ตุลาคม 2566 25 ล้าน ลบ.ม.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.