เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นางสาวธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ในการก่อตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวศาสตรแห่งพระราชาอนันตลักษณมงคลแผ่นดิน ครั้งหนึ่งในชีวิต ทำดีเพื่อแผ่นดิน ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่อุดมการณ์ รักชาติ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ได้ทำบันทึกลงความร่วมมือไว้กับ มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปภัมถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามราชกุมารฯ ดำเนินกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา เผยแพร่องค์ความรู้  ให้นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร ผู้สูงวัย ได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชสมุนไพร กระท่อม ที่ได้รับการปลดล็อคโดยกระทรวงยุติธรรมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สมาคมฯ จึงได้หยิบยกประเด็น พืชเศรษฐกิจดังกล่าวเพื่อเป็นการมีส่วนร่วมแบ่งเยาภาระและเสริมงานให้กับรัฐบาล ด้วยการลงพื้นที่ ปฏิบัติจริง ตามปฎิณยา 5 จ. 1. จดจ่อ 2จริงใจ 3.จู่โจม 4.แจกจ่าย 5. จดจำ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับเงินกองทุนคนละ 5 บาท จากพนักงานราชการของกระทรวงต่าง ๆ

โดย การอำนวยความสะดวก จากสำนักปลัดกระทรวง การส่งเสริมปลูกพืชกระท่อมก้านแดง พันธุ์รับรองที่รัฐบาลยุคผ่าน ๆ มาได้ส่งเสริมการปลูกได้แล้ว ต้นแรกของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปรัตถกร บุสาวรรณา นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีปฏิบัติการพิเศษ โดยมีกำนันสมร แก้วประดิษฐ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอุบลรัตน์ เป็นนายอำเภอสถานีปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่ ได้รู้ข้อเท็จจริง ว่าปลูกระท่อมอย่างไรจึงจะขายได้จริงและถูกกฎหมาย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการ ต้องมีคุณสมบัติคือ 1.มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือทางราชการรับรอง จะเช่า หรือที่มรดก ครอบครองในระยะเวลา 5 ปี ถ้าเป็นที่สาธารณะ ต้องมีผู้นำท้องถิ่นรับรอง 2 .การเตรียมสายพันธุ์ ใช้กระท่อมก้านแดงอินโด ที่ผ่านการส่งเสริมในการปลูกตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่ผ่านมา 3. ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย  4.ผ่านการวิจัยที่จะนำไปแปรูป เพื่อ ขออย.

ประโยชน์ของผู้ที่ร่วมโครงการได้รับพันธุ์กระท่อมฟรี 1 ต้น และสามารถบริจาคซื้อได้ต้นละ 100 บาท โดยมีระยะเวลาการปลูกที่สามารถเก็บผลผลิต 8-10 เดือน เฉลี่ยต้นละ 3 กิโลกรัม สามารถไปขายได้ที่สถานีปฏิบัติการประจำอำเภอในราคาตามท้องตลาด ตลอดอายุของต้นกระท่อม

ที่สำคัญในการปลูกกระท่อมทางโครงการฯ มีประกัน อัคคีภาย วาตะภัย  อุทกภัย จากบริษัทประกันภัยตามกฏหมาย สำหรับผู้ที่สนใจปลูกกระท่อมก้านแดง สามารถติดต่อได้ที่โทร 0826585164 และช่องทางออนไลน์

ที่มา : อีสานเดลี่ออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.