กิจกรรมของ สส.สิงหภณ ดีนางวันที่ 12-13 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่เดินพบปะพูดคุยกับชาว
บ้านทุกหลังคาเรือนบ้านนาน้ำซำบ้านนาน้ำซำใหม่,บ้านภูกระแต บ้านห้วยถ้ำเต่า,บ้านสว่างโนนสูง ต.ภูผาม่าน และบ้านห้วยซ้อ,บ้านห้วยข่า ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ครับ

ผลิตโดยนายสิงหภณ ดีนาง
366 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130 จำนวน 1 ชุด

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.