นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุขามแก่น และพิธีห่มผ้าพระธาตุกันอย่างเนืองแน่น พร้อมร่วมกันสรงน้ำรอบองค์พระธาตุรับความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์

ที่วัดเจติยภูมิ หรือวัดพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น และพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชาวขอนก่น และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการประกอบพิธีดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งภายหลังจากการประกอบพิธีบวงสรวงและห่มผ้าองค์พระธาตุขามแก่นเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำนักท่องเที่ยวร่วมกันสรงน้ำรอบองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ พร้อมกันนี้ประชาชนยังได้ร่วมกันกราบสักการะ อธิษฐานขอพรจากองค์พระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว ให้แคล้วคลาดปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไป

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า พิธีบวงสรวงและพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุขามแก่นนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งองค์พระธาตุขามแก่นนี้ ชาวขอนแก่นได้ให้ความเลื่อมใสศรัทธามานานกว่า 2,000 ปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่น และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งพระธาตุขามแก่นนี้ มีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสามเหลี่ยมทรงอีสาน องค์พระธาตุสูง 19 เมตร ซึ่งตำนานพระธาตุขามแก่น ประมาณ พ.ศ. 3 พระมหากัสสปได้นำเอาพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่ภูกำพร้าและได้สร้างองค์พระธาตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียวโมรียกษตริย์ทราบ ข่าวดังนั้น เกิดศรัทธาใคร่นำพระอังคารมาบรรจุไว้ด้วยกัน จึงได้เดินทางมาพร้อมกับข้าราชบริพาร พร้อมพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ในระหว่างเดินทางได้ผ่านดอนมะขามแห่งหนึ่งเป็นเวลาค่ำพอดี จึงได้พากันพักแรมในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งในบริเวณที่พักมีต้นมะขามตายต้นใหญ่ต้นหนึ่ง มีแต่แก่นข้างใน จึงได้เอาพระ อังคารเก็บไว้ในต้นมะขามต้นนี้

https://youtu.be/IMEvTqRXsnE?list=TLGGxnWUAXjAFZExNDA0MjAyMg

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.