วันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อด. มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ บูชาผ้าไตรแห่รอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกุมภวาปี ประจำปี 2561

ณ วัดมหาธาตุเจดีย์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.