เมื่อ 21 มิ.ย.61
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.พล.ร.5 พร้อมด้วยกำลังพล บก.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ พล.ร.5 & ปูนทุ่งสง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ณ สนามกีฬาฟุตบอล บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ( ทุ่งสง ) จำกัด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.