วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และคณะ ได้เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดอุดรธานี ในการพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้ำคลองเจริญ โดยกำหนดจัดทำกิจกรรม 3 วัน คือ วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ระยะทาง 2,900 เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้คลองสะอาด สวยงาม บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรมด้วย โดยมี พลตรีกนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 วิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมในครั้งนี้

ณ บริเวณคลองส่งน้ำคลองเจริญ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.