เมื่อ 24 ก.ย.61,1030 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้แทนหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานกิจกรรมรวมพลคนบูโด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาครัฐ และมอบหนังสือพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินและโฉนดที่ดิน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จว.ป.น.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.