ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

        เราคือ…….

พี่น้องนามสกุลเดียวกัน 

   “สานใจไทย สู่ใจใต้ “

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

เมื่อวันที่ ๗- ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ที่ผ่านมา

ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ

 “สานใจไทย สู่ใจใต้” ณ ค่ายลูกเสือปากบาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวมพลน้องๆ เยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้นี้ 

ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๓ ปี ดำเนินการมาแล้ว ๓๓ รุ่น และมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๘๐๐๐ คน  โดยที่น้องๆ เยาวชนจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยใช้ความเป็นเพื่อน พี่ น้อง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามอุดมการณ์ของท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ว่า 

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ครั้งนี้ได้ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่ง อาหารสำคัญ และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และไม้ในป่าชายเลนก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย

 สิ่งเดียวที่เราจะทิ้งไว้ที่นี้นั่นคือ ความดี และ สิ่งหนึ่งที่เราจะพากลับบ้านไป นั่นคือ ความทรงจำที่ดี และเราจะไม่ทิ้งพี่น้องเราไว้ข้างหลัง 

เราคือ พี่น้องนามสกุลเดียวกัน 

     สานใจไทย สู่ใจใต้ 

 อย่าพลาดชมภาพและบรรยากาศและความอบอุ่นในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 คุณสุรีย์พร ดวงทอง

 คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

 พิธีกรดำเนินรายการ

 คืนคุณให้แผ่นดิน 

 ททบ.5

Cr..ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

   

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.