วันที่ 28 พ.ย.64 กิจกรรมของ
ส.ส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้)มี
ดังนี้ ครับ
เวลา 09.00-18.00น ลงพื้นที่
เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ป่วยติด
เตียง,ผู้สูงอายุ โดยได้มอบสิ่ง
ของใช้จำเป็น และได้รณรงค์ให้
ชาวบ้านช่วยกันต่อต้านโรคไวรัส
โควิด19 และมอบหน้ากากอนามัย
ให้กับชาวบ้าน บ้านหนองไฮ,บ้าน
นางาม,บ้านวังขอนยม,บ้านสี่แยก
และบ้านโนนหัวนา ต.นาจาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ทุกหลังคาเรือน ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.